Kat Karşılığı/Hasılat Paylaşımı Danışmanlığı

HASILAT PAYLAŞIMI YÖNTEMİ NEDİR?

Hasılat paylaşımı yöntemi, arsa karşılığı inşaat yöntemine alternatif olarak ortaya çıkmıştır. İnşa edilen bağımsız bölümlerin satış hasılatından belli bir payın, arsa sahibine ödenmesine dayalı arsa temin yöntemidir. Hasılat paylaşımı, mükelleflerin vergilendirme konularında ve muhasebeleştirme konusunda farklı uygulamalar sergilemelerine yol açmıştır.

KAT KARŞILIĞI DANIŞMANLIĞI NEDİR?

Kat karşılığı/hasılat paylaşımı danışmanlığı, bina inşaatının, arsa sahipleri adına yapım aşamalarının denetimi hizmetini kapsar. İki aşamada değerlendirilen kat karşılığı danışmanlığı, hizmet kapsamında sözleşme öncesinde; projeler, mahal listeleri, teknik şartnameler ve sözleşme taslağı ile ilgili görüş ve önerilerin belirtilmesidir. Sözleşme sonrası aşamasında ise yapıda kullanılacak olan malzemelerin ve yapım işçiliklerinin proje, sözleşme taslağı, teknik şartnameler, mahal listeleri, yürürlükte olan standartlar ve şartnameler ile fen ve sanat kurallarına uygunluğu hususunda tespitler yapılarak görüş ve öneriler bildirilmektedir.

KAT KARŞILIĞI/ HASILAT PAYLAŞIMI DANIŞMANLIĞI NEDEN ALINMALI?

Danışmanlar tarafından uzman gözü ile konutun detaylıca incelenmesi, yapım aşamasında dairenin sahibi tarafından görevlendirilmiş danışmanların kontrol etmesi ve her türlü önerinin kat maliklerine raporlanması büyük kazanç getirecektir.

Uzman kişiler tarafından konutların incelenmesi durumunda ortaya çıkabilecek olan karmaşıklıkların önüne geçebilmek ve projede bir sorun yaşanmasını önleyerek, kusursuz projenin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Ege Değerleme’den alacağınız kat karşılığı/ hasılat paylaşımı danışmanlığı hizmeti ile uzman ve tecrübeli bireyler ile çalışarak, projelerinizin sorunsuz şekilde kusursuz tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

KAT KARŞILIĞI/ HASILAT PAYLAŞIMI DANIŞMANININ GÖREVLERİ NELERDİR?

Hasılat Paylaşımı/Kat Karşılığı danışmanının görevleri,

  • Kat malikleri ve müteahhitler ile arasında imzalanan sözleşmelerin kontrolü,
  • İşlemler sırasında, projenin nasıl yürüdüğünün kontrolünü sağlamak,
  • Hukuki süreçleri takip etmek,
  • İşlemler sırasında kullanılacak olan malzemelerin, uygunluğunun kontrolü, gibi pek çok kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi gereken konular vardır.

Bu konuların kontrolünün ve değerlendirilmesinin, uzmanlar tarafından doğru ve objektif şekilde yürütülmesini sağlamak gerekmektedir

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected