Mali Danışmanlık

MALİ DANIŞMAN NEDİR?

Finansal danışman, gerçek veya tüzel kişilere finansal anlamda bilgi veren kişilerdir. Gerçek kişiler veya şirketler, bir yatırım kararı portföyü belirlerken, ekonomik eğilimleri, çevre faktörlerini ve riskleri göz önüne alarak finansal danışmanlık hizmeti uygulamaktadır.

MALİ DANIŞMAN NE YAPAR?

Mali danışmanlık yapan şirketler, amortisman yöntemleri, stokların maliyetinin hesaplama teknikleri, yabancı para çevrimi, konsolidasyon ve bireylerin hesaplarını ayarlama gibi pek çok muhasebe politikalarını belirlemektedir.

Mali danışmanlık hizmetinde, bireylerin ihtiyaçlarını değerlendirerek, yatırımlarda, vergi kanunlarında ve sigorta konularında bireylere öncülük ederek onlara yol gösterirler. Aynı zamanda mali danışmanlar, bireylerin eğitimlerinde, yatırımlarında ve emeklilik gibi kısa veya uzun vadeli hedeflenmesinde yardımcı olurlar. Ege Değerleme’de işinde uzman kişilerden yardım alarak paranızın kullanımı ve takibinin en iyi şekilde yapılmasını mali danışmanlık ile sağlayın

MALİ DANIŞMANIN GÖREVLERİ NELERDİR?

Mali danışmanın görevleri değişiklik gösterse de belli başlı özellikleri vardır.

  • İlgili işletmenin veya bireylerin defterlerini tutmalıdır. Gelir giderlerinin hepsini dikkate alarak, tüm bilgileri kaydetmelidir.
  • Beyanname düzenlemesi gereken mali danışmanlar, gerçek veya tüzel kişilerin beyanda bulunması gereken kurumlar vergi ve KDV gibi vergi konularında beyanname düzenlemek ve imzalamak zorundadır.
  • Vergi daireleri ile iletişimde kalmak gibi bilirkişilik yaparlar. Vergi, gecikme faizi, cezalar ve fonla ilgili anlaşmazlıklar oluşması halinde kişiler veya kuruluşlar adına vergi daireleri ile mutabakata varmak. Adli yargıda ve Vergi Daireleri Mahkemelerinde bankalara sunulan bilançolar ve sermaye artırımı ile ilgili belgeleri incelemek ve bu konularda bilirkişilik yapmak.
  • İşletmelerin muhasebe sisteminin gelişmesi ve düzenlenmesi gibi işletmenin alt yapısı için destek vermeleri, muhasebe ile ilgili yazılım programlarının kullanılması ile hesap planları ve muhasebe raporlarını hazırlamak gibi finansal tüm konularda danışmanlık vermek, finansal danışmanların bir diğer görevidir.
  • Denetim ve rapor hazırlama işlemlerinde de bulunan mali danışmanlar, talepte bulunulması ile belgelere dayanan mali incelemeler gerçekleştirir ve mali beyannamelerle ve tablolarla ilgili raporlar düzenleme gibi birçok göreve sahiptir.

MALİ DANIŞMALIK TÜRLERİ NELERDİR?

Finansal danışmanlar: Gerçek veya tüzel kişilerin eğitim, emeklilik, mülk planlaması ve birikim gibi konularda paralarının yönetmelerinde yardımcı olurken, finansal hedeflerine ulaşmaları için plan oluşturarak yardımcı olmaktadır. Birçok finansal planlamacı, vergiler, emlak planlaması, emeklilik veya yatırımlar gibi tek bir uzmanlığa odaklanmaya karar verir.

Yatırım danışmanları: Yatırım kararları vermek ve portföylerini yönetmek için yardıma ihtiyaç duyan bireyler veya şirketler, yatırım danışmanlarından yardım almalıdırlar. Bireyler için en iyi yatırımın seçilmesi, yatırımın risklerini ve beklenen getirileri konusunda analizlerin yapılması ve en iyisinin tavsiyesi gibi konularda, yatırım danışmanlarına başvurulmalıdır.

Para Koçları: Finansal danışmanlar, istediği şeyi bilen kişilere tavsiyelerde bulunurken, para koçları bireylere parayla iyi bir ilişki kurmak için gerekli yaşam becerilerini öğretir ve ayrıca bireyi sorumlu tutar.

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected