Vatandaşlık Alımı/Yabancılar İçin Değer Tespiti

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından yayımlanan 15.02.2019 tarih 2019/1 sayılı genelge ile yabancı uyruklu kişilere sadece vatandaşlık başvurusunda değil, aynı zamanda alıcı, ve ya satıcı olarak taraf olduğu bütün satış işlemlerinde taşınmazın piyasa değerini gösteren değerleme raporu zorunluluğu getirilmiş olup mevcut yasa ve yönetmelikler çerçevesinde değer tespitinin yapıldığı raporlar.

T.C. Vatandaşlık: 9.09.2018 Tarihli ve 30540 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yabancıların, Türk Vatandaşlığını kazanabilmeleri için 400.000,-USD değerinde taşınmaz satın almaları yeterli olacaktır. Gayrimenkulün tapuda beyan edilen değerinin 400.000 USD’nin üzerinde olup olmadığını Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri ve BDDK listesinde yer alan Gayrimenkul Değerleme Şirketleri tarafından hazırlanmış değerleme raporlarınca onaylanır.

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected