Makine Değerleme

Şirketimiz; İşletme mülkiyetinde bulunan Maddi Duran Varlıklar veya Sabit Kıymetler olarak ifade edilen (taşınmazlar hariç), tekil makine veya bir çok ünite ve sistemden oluşan üretim hattı şeklindeki makine ve ekipmanların tüm yardımcı tesisleri ile birlikte bir bütün olarak  tesisin yerinde incelenmesi, makine ve teçhizatların tanımlayıcı bilgi (marka, tip, imal yılı vb.) ve teknik özelliklerinin tespit edilmesi, cins, adet ayrımlarının yapılması, fiziksel durumu, işlevselliği, kapasitesi, bakım geçmişi, verimlilik vb. hususların kapsamlı olarak  incelenmesi, ekonomik ömür ve kalan ömürlerinin belirlenmesi, mülkiyet haklarının analiz edilerek  uluslararası değerleme standartları değer tanımları ve değerleme yaklaşımlarına uygun olarak değerleme raporlarının hazırlanması şeklinde detaylı makine değerleme raporları hizmeti sunmaktayız.

 

 

 

Makine Değerlemesi Nedir?

Makine değerlemesi, endüstri alanı içerisindeki üretim hatlarını ve bu üretim hatları içerisinde yer alan ana ekipmanları, yardımcı ekipmanları, iş makinaları, kara, hava ve deniz araçları gibi maddi değerlere sahip varlıkların analiz edilmesi ve bu süreç sonunda değerlerinin belirlenmesi işlemidir. Yapılan analiz ve testler sonucu makineler ve ekipmanlar hakkında detaylı sonuca ulaşılır ve detaylı bir rapor hazırlanır. Makine Değerlemesi yapılan ürünler maddi açıdan ömürleri, yıpranmaları ve taşıdığı riskler açısından değerlemeye tabii tutulur. Yapılan değerleme sonucunda taşınır hakkında net bir fikir verirken makinelerin durumu da sorgulanmış ve belgelenmiş olup sahip olunan riskler ve gerekli çözümlere odaklı raporlar oluşturulmuş olur.

Makine Değerlemesi Nasıl Gerçekleşir?

Makine değerlemesi sürecinde daima planlı ve programlı bir şekilde hareket etmekteyiz. Bunun için önceden neler yapılması gerektiğini belirler ve hareketlerimizi ona göre koordine etmekteyiz. Makine değerleme sürecinde yaptığımız planlara göre ilk adımımız değerleme çalışmasının hangi amaca hizmet ettiğini anlamak ve ona uygun bir analiz süreci hazırlamaktır. Böylece hazırlanan analiz süreci kendine uygun uzmanların görevlendirilmesiyle ve doğru yaklaşımlar sergilenmesiyle ilerlemeye başlar. Plansız bir şekilde ilerlendiğinde süreç konusunda öngörülemez sorunlarla karşılaşılır. Bundan dolayı adımımızı emin ve güvenerek atmaktayız.

Sürecin devamında ise Değerleme uzmanı standartlara uygun bir şekilde birçok açıdan kontrol yapar ve analiz etmek üzere verileri toplamaya başlar. Bilgilerin toplanması için saha ziyareti ve çevre kontrolünden makinanın durumuna kadar analiz yapılır. Makine çalışma duruma, verimliliği, kullandığı kaynakların kontrolü, kullanım durumu gibi nitelikler test edilir ve ölçülür. Yapılan tüm makine değerlendirmeleri Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi (IVSC) tarafından belirlenen standartlara göre yapılmaktadır.

Makine Değerlemesi Neden Gereklidir?

Makine değerlemesi mevcut projelerin yürümesi, devam etmesi ve işlemesi için gereklidir. Makinelerin devamlı kontrolü işlevselliğin devamını getirir ve planların ilerlemesini sağlayarak iş modelinin sekteye uğramamasını sağlar. Makine Değerlemesi aynı zamanda maddi varlıkların değerlerinin tespit edilmesi, yapılacak alım satım işlemleri, sigorta işlemleri, iş ortaklıkları, şirket birleşme ve bölünmesi gibi konularda da belirleyici özelliklere sahiptir. Eldeki malvarlığının değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan bilgilerin her bir şirketin geleceğini yönetecek niteliktedir. Bu yüzden doğru ve detaylı bir makine değerlemesi yapılmalıdır.

EGE Değerleme ile Makine Değerlemesi

EGE Değerleme olarak makine, alet, ekipman, tesisler, hava, kara ve deniz araçları gibi finans açısından değer taşıyan ürünlerin değerlendirilmesini piyasadaki uzman kişilerle birlikte gerçekleştirmekteyiz. Konu ve alanına uygun uzmanlarla birlikte iş birliğimizi ilerleterek gittikçe büyüyen ve gelişen bir ortamda kaliteli ve profesyonel işlerin peşindeyiz. EGE Değerleme olarak yaptığımız her işin ve değerlemenin hatasız ve eksik olması için sahip olduğumuz tüm imkan ve kaynakları sağlamaktayız. Attığımız adımların doğruluğunu kaliteli hizmetlerimizle birleştirerek sizlere en iyi hizmeti sunmaktayız.

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected