Tesis Değerlemesi

İşletme mülkiyetinde bulunan Maddi Duran Varlıklar veya Sabit Kıymetler olarak ifade edilen varlıkların gayrimenkulü dahil Uluslararası değerleme standartlarına uygun değer tanımları, değerleme yöntem ve yaklaşımları çerçevesinde raporun kullanım amacına yönelik olarak arazisi, binaları, makine ve teçhizatları, işletmenin yardımcı tesisleri ile birlikte bir bütün ya da ayrı olarak raporlanmasıdır. Diğer bir deyişle işletme mülkiyetindeki Maddi duran varlık niteliğindeki gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların TMS 16’ya göre gerçeğe uygun değerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan değerleme raporlarıdır. Maddi duran varlıklar muhasebe sistemimizde uzun vadeli olarak satın alınan ve bir sene içerisinde nakde dönüştürülmeyecek bina, araç, makine ve teçhizat, demirbaşlar gibi maddî anlamdaki değerlerin izlendiği hesaptır.

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve her türlü tesis içerisinde yer alan tüm makine ekipman parkurunun yerinde incelenerek Uluslararası değerleme standartları (IVS) çerçevesinde talepler ve işletmenin durumu göz önünde bulundurularak tesisin halihazırda faaliyette olduğu dikkate alınarak bir bütün halinde değerlendirilmesi yapılmaktadır. Ya da yerinde ve işletmenin bir parçası olarak değerlendirilmesi veya bir bütün halinde, yerinde ancak işletmenin henüz üretime geçmediği kabulü ile değerlendirilmesi veya bir bütün halinde, yerinde ancak işletmenin kapandığı varsayımı ile değerlendirilmesi veya bir bütün halinde, yerinde ancak işletmenin zorunlu satışının yapıldığı varsayımı ile değerlendirilmesi veya tasfiye edilmesi durumun da ayrı ayrı parçalar halinde yapılması durumları için değerleme yapılır.

Tesis Değerlemesi Nedir?

Tesis Değerlemesi, tesis içerisinde yer alan tüm makine ve ekipmanlarının detaylı bir şekilde incelenmesi, teste tabi tutulması ve sorgulanmasıdır. Teknolojinin devamlı yükseldiği bir dünyada teknolojik aletler, makinalar ve ekipmanlara olan bağlılığımızın artması sonucunda kontroller analizler ve raporlamalar da gerekli hale gelmiştir. Yapılan değerlendirmeler her bir ürünün değerini ve bu şekilde şirketin elinde tuttuğu malvarlığını da etkilemektedir. Şirketinizin sahip olduğu tesislerin işleyişi, kullandıkları kaynaklar sonucu sağladıkları verim, alınan verimin sıklığı ve zorluğu, tesis içerisindeki parçalar ve makineler, tesisin bir bütün olarak işleyişi gibi tüm ölçütler üzerinden testler yapılır. Tesisler aynı zamanda taşınamaz kategorisine girmektedir. Bu yüzden tesisin içerisindeki her şey yerinde incelemeye alınır. Aynı şekilde tesisin çevresi de incelemeye tabi tutulur. Çevresel etkiler de tesisiniz üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilmektedir. Bu yüzden ilgili her alan detaylı bir şekilde analiz edilir ona uygun şekilde çalışmalar yürütülür. Yapılan değerleme çalışmaları sonucunda tesisinizin durumuna ve değerine dair bir bilgiye sahip olursunuz. Bu hem elinizdeki malvarlığının değerini bilmeniz için hem de geleceğe yönelik plan yaparken daha doğru adımlar atmanız için yararlı bir etmendir. Tesis değerleme uygulamaları bu açıdan birçok önemli özelliğe sahiptir ve yapılmasını şiddetle önermekteyiz.

Tesis Değerlemesi Neden Yapılmalıdır?

Kurumunuza ya da şirketinize ait tesisler uzun süre boyunca size hizmet etse de yıllar sonra da aynı şekilde kalacağından emin olamazsınız. Bu noktada yapılan tesis değerleme eylemleri sayesinde daha net sonuçlara ulaşabilirsiniz. Tesisinizin yaptığı eylemlerin size getirisi, nakit sağlayışı karşılılığında harcadığı kaynaklar ve yapılan işten aldığınız verim gibi birçok farklı kriter söz konusudur. Bunların hepsini bilmek kurumunuzu yönetmek için önemli detaylardır. Bunun gibi durumlarda en iyi hizmet ve değerleme çalışmaları için EGE Değerleme olarak en profesyonel yardımı sağlamaktayız.

EGE Değerleme ile Tesis Değerlendirmesi

Çalıştığımız profesyonel ekipler sayesinde her türlü tesisinizin değerlemesi ve kontrolü konusunda rahat olabilirsiniz. Ekiplerimiz alanlarında uzmanlardır ve her tesis tipi için ayrı profesyonel değerleme uzmanları ile çalışmaktayız. Alanlarında uzman olan insanlar yaptığımız anlaşmalar sonucu en detaylı raporları hazırlayabilmekte ve bu sayede ortaya iyi bir iş çıkarmaktayız.

Elinizdeki tesislerin değerini ve durumlarını bilmek, şirketinizin veya kurumunuzun geleceği için doğru kararlar atmanızda yardımcı olacaktır. Sahip olduklarınızı bilmeden karar vermeniz sizi büyük bir riske sokabilir. Bu gibi durumlarda tesislerinizin değerleme gibi işlemlerden geçmesi gerekir. EGE Değerleme hizmetleri ile tüm ihtiyacınızı gidererek rahatlıkla geleceğe yönelik planlar yapabilir ve kararlar verebilirsiniz. Her tesisin ihtiyacı olan değerlendirmeler kendine özeldir. Bu yüzden çalıştığımız her bir değerleme uzmanının, alanı olan tesis konusunda bilgili ve yetkin olması için çalışmaktayız. Tesislerinizin en iyi hizmetlere ve şirketinizin en iyi geleceğe sahip olması EGE Değerlemeye güvenebilirsiniz.

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected