Enerjis Santrali Değerlemesi
(HES, RES, GES, JES, KOMBİNE ÇEVRİM ve TERMİK)

Yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynaklarına göre nitelendirilen her türlü enerji üretim santralleri, doğalgaz çevrim, termik, hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyogaz, biokütle vb. tüm enerji üretim santrallerinin değerleme raporlarının hazırlanması hizmetini vermekteyiz. Değerleme çalışması kapsamında uzmanlarımızca enerji santrallerinin, arazi ve yapısal yatırımların incelenmesi, fatura ve sabit kıymet detaylarının incelenmesi, geçmiş dönem üretim verileri, yasal mevzuat çerçevesinde gerekli olan izinleri, antlaşmaları, lisansları, yatırım ve diğer teşvik belgeleri makine ekipman parkuru, enerji nakil hatları, altyapısı ile bir bütün olarak detaylı olarak incelenir.

Enerji santralleri gelir getiren tesis niteliğinde olmaları nedeniyle, tesisin değeri farklı değerleme yaklaşım metotları kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu tip tesislerde daha çok değerleme yaklaşımlarından maliyet yaklaşımı (santrali oluşturan tüm maddi duran varlıkların arazi, bina, makine ve teçhizatların yerine koyma maliyetlerinin kullanarak yapılan değer tespiti) ve gelir yaklaşımı-İNA (gelir yaklaşımı ile santral tarafından yaratılan gelirlerin, nakit akışlarının veya maliyet tasarruflarının bugünkü değerine indirgenerek yapılan değer tespiti) birlikte kullanılarak değerleme çalışması yapılmaktadır. Şirketimiz her çeşit kapasite ve nitelikteki enerji tesisi değerlemesi
konusunda uzman kadrosu ile değerleme hizmeti vermektedir.

Ayrıca Ege Değerleme ihtiyaçlarınız doğrultusunda finansal raporlamalara esas olmak üzere Enerji Santralleri için TMS/UMS 16 ya göre Gerçeğe Uygun Değer tespit raporları hazırlanmaktadır.  

 

Rüzgar Enerjisi Santrali Tesis Değerlemesi Nedir?

Rüzgar enerjisi günümüzde gittikçe daha çok kullanılmaya başlanılan bir enerji türü. Kullanımının temizliği sayesinde gittikçe daha fazla talep oluşuyor ve bu sayede daha fazla Rüzgar Enerjisi Santrali Tesisi kuruluyor. Daha fazla tesisin kurulmasıyla birlikte çok daha fazla ilgi de gerekiyor. Tesislerin bakımına ve tamirine büyük özen gösterilmelidir.

Rüzgar Enerjisi Santrali Tesisleri uzun süre çalıştıktan sonra bakımlar ve tamirlerle ihtiyaç duyar. BU bakımlar sonrasında eskisi gibi çalışmayabilir veya farklı sonuçlar ortaya çıkabilir. Bu tür durumları tespit etmek için Rüzgar Enerjisi Santrali Tesis Değerlemesi gibi eylemler gereklidir. Yapılan tesis değerlemesinde üretilen enerji, enerjinin nakde çevrilmesi, bakım ve bakım masrafları, kar getirme gibi durumların hepsi incelenir ve detaylı analizler yapılır. Yapılan analizler sonucu oluşan rapora göre Tesis Değerlemesi sonucu elde edilir.

Hidro Elektrik Santrali Tesis Değerlemesi Nedir?

Hidro Elektrik enerjisi barajlarda, göllerde ve su akışının olduğu her yerde santrali kurulabilen temiz bir enerji türüdür. Hidro Elektrik Santrali Tesisleri gittikçe daha fazla kullanılmakta ve sonuç olarak daha fazla tesise sahip olmaktadır. Ancak kurulan daha fazla Hidro Elektrik Santrali Tesisi aynı şekilde daha fazla ilgi bakım ve türlü hizmetler gerektirmektedir.

Hidro Elektrik Santrali Tesisleri çalıştıkları uzun süreler sonucunda yıpranmaya başlarlar. Bu yıpranmadan dolayı daha fazla bakım ve tamir işleri gerektirirler. Yapılan yenilemeler ve bakımlar sonucu Hidro Elektrik Santrali Tesisi eskisinden farklı bir hale gelebilir. Bu yüzden uzun zaman boyunca çalışmış Hidro Elektrik Santrali Tesislerinde Değerleme işlemi gerekir. Yapılan Hidro Elektrik Santrali Tesis Değerlemesi tesisin ürettiği enerji, üretirken harcadığı kaynak, sağladığı gelir akışı ve kar gibi kriterler test edilir ve detaylı analizler yapılır. Tüm bu analizlerin sonucunda elde edilen Hidro Elektrik Santrali Tesis Değerlemesi raporu hem tesis hem de şirket adına alacağınız kararlarda büyük bir etmendir.

EGE Değerleme ile RES ve HES Tesis Değerlendirmesi

Rüzgar enerjisi santrali ve hidro elektrik santrali gibi enerji tesislerinin değerleme raporlarını vermekteyiz. EGE Değerleme olarak yaptığımız değerleme çalışmalarında alanında uzman ve profesyonel kişilerle çalışmaktayız. Her tesis kendine has koşullarda çalıştığı için her biriyle ilgilenen uzmanlarımız alanlarına hakim kişilerdir. Yaptığımız değerleme hizmetleri detaylı analiz ve raporlar sonucunda elde edilen bilgilere dayanır.

Tesis Değerlemesi hizmeti her tür tesis için oldukça önemli bir konumdadır. Elinizdeki tesisin size olan yararı ve elde ettiğini kazancı bilmeden şirketinizle ilgili kararlar almakta zorlanırsınız. Bundan dolayı elinizdeki malvarlığının ve gelecekte kazanacağınız gelirin bilgileri daha iyi kararlar vermenizi sağlar. Bu kararlar sayesinde de işinizi daha iyi yönetirsiniz. Bu yüzden RES ve HES Tesis Değerlendirmesi hizmetini EGE Değerleme ile yaparak geleceğe daha emin adımlar atabilirsiniz.

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected