Portföy Değerlemesi

PORTFÖY NEDİR?

Portföy, gerçek veya tüzel kişilerin yatırım yapmak ve kazanç sağlamak amacı ile elinde tuttuğu ve istediği gibi tasarruf ettiği nakit para, döviz, altın, tahvil ve hisse senedi gibi yatırım araçlarının toplam değeridir. Portföy değerlemesi, bir şirketin portföyünde yer alan tüm gayrimenkullerin değerleri, en uygun değerleme yöntemi ile ayrı ayrı değeri tespit edilerek şirketin toplam portföy değerine ulaşılmaktadır. Ege Değerleme şirketi olarak bünyemizde bulunan, en iyi şekilde portföy değerlemesi yapan, uzman çalışan profiline sahiptir.

portföy değerleme

PORTFÖY DEĞERLEMESİ NASIL YAPILIR?

Portföy değerlemesi süreci iki aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama, performans ölçütlerinin hesaplanması gerekir. İkinci aşama da ise performans karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir.

Performans ölçütlerinin hesaplanması, tek tek varlıkların performanslarının ölçülmesi gerekmektedir. Varlıkların tek tek incelenmesinin yanı sıra varlıklar bir bütün olarak yarattığı sonuçlarında değerlemesi yapılması mümkündür. Her iki durumda da portföy değerleme uzmanı, varlıkların belli bir süre içerisinde getirilerinde ve değerinde değişikliklerin hesaplanmasıdır. Tecrübeli ve uzman kişiler tarafından yapılan portföy değerlemesi, hesaplamalar sonucunda, portföyün mevcut değeri, verimi, büyümesi ve riski ile ilgili verileri içermiş olmaktadır.

Portföy performansının hesaplanması, yatırım faaliyetlerinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu sebep ile portföy değerlemesi, doğru ve objektif şekilde uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ege Değerleme’de uzman ve tecrübeli kişiler tarafından portföy değerlemesini doğru ve sürekli olarak yaptırabilirsiniz.

Performans ölçümü, portföylerin belli bir dönemdeki performansını, başka bir dönemde yapılan portföy ile ilişkilendirerek veya aynı dönemde farklı portföylerin performansı ile karşılaştırılmak sureti ile gerçekleştirilmektedir.

Performans karşılaştırmasında, iki açıdan değerlendirilme yapılmaktadır. İlk açıdan, portföylerin, kaç tanesinin piyasaya göre üstün performans sergilediği tespit edilmelidir. İkinci açıdan ise portföylerin gösterdikleri performansa göre değerleri sıralanmalıdır. Portföy değerlemesinde, portföy karşılaştırılması, önemli bir nokta ise benzer içeriğe sahip birçok portföy arasında yapılması gerekmektedir.

Portföy değer tespiti, sürekli ve sıklık ile yapılması gerekmektedir. Revize işlemleri, olası değişimler karşısında sürekli olarak kontrol altında tutulmaktadır.

PORTFÖY YÖNETİMİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Portföy yönetimi, varlık sahibi kişilerin portföylerinin maddi kazanç elde etmek üzere vekil sıfatıyla yönetme işidir. Bu işlemler, aracı kuruluş ile müşteri arasında oluşturulup, imzalanan bir portföy yönetimi sözleşmesi çerçevesinde gerçekleştirilir. Uzmanlar tarafından yürütülen portföy yönetim faaliyetleri Sermaye Piyasası Kurulu bildirisi ile düzenlenir.

Subscribe to Our Newsletter

About Strix

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In maximus ligula semper metus pellentesque mattis. Maecenas volutpat, diam enim sagittis quam, id porta quam.

Stay Connected